مراحل ثبت سفارش

پس از بررسی نمونه کارها و اطمینان از هم سلیقه بودن با فضای کاری من جهت ثبت سفارش کار، لیست قیمتها ارسال می گردد

سپس قرارداد رسمی با رعایت شرایط پرداخت و ذکر تاریخ تحویل کار بین طرفین بسته خواهد شد

سفارش دهنده موظف است کلیه اطلاعات در زمینه کاری شرکت یا محصول مورد نظر را در اختیارمان گذاشته و تفهیم موضوع طراحی انجام گردد

70 درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت از جانب سفارش دهنده واریز میگردد و پروژه در نوبت انجام کارها قرارد داده می شود

4 اتود ( پیش طرح)توسط اینجانب به سفارش دهنده ارائه می گردد

اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا دو مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما

لازم به ذکر است در مقوله انیمیشن ،موشن گرافیک و تیزر پیش تولید آن، هزینه ای جداگانه خواهد داشت

در صورت عدم توافق به ادامه ی کار 50 درصد از مبلغ پیش پرداخت بازگردانده خواهد شد و مابقی به عنوان دستمزد طراحی محسوب می گردد

كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری گرافيك قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد

فایل نهایی بعد از تسویه حساب کامل برای مشتری ارسال خواهد شد و قرارداد به اتمام می رسد

مجری گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن نشانى سایت، تلفن و يا ساير اطلاعات توسط مجری گرافيك در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت